Regelendring åpner for automat

Regelendring åpner for automat

En regelendring i EU kan sørge for at automatgir blir hovedregel ved oppkjøring klasse B i Norge. Dette er helt i tråd med ATLs anbefalinger.

Allerede neste år kan EUs regelverk som i dag legger til grunn at man skal kjøre opp med manuelt girede biler bli endret. Det er MOVING international Road Safety Association og det tyske forbundet for trafikkskoler (BVF) som melder dette. I forslaget ligger det også at de som ønsker å kjøre biler med manuelt gir kan utvide førerkortet med denne rettigheten ved å ta noen timer ved en trafikkskole.

– Forslaget er helt i tråd med våre anbefalinger til norske myndigheter. ATL har lenge jobbet for at automatgir skal bli hovedregelen fordi vi ser at andelen biler med automatgir har økt kraftig den siste tiden. I tillegg har alle elbiler og nullutslippskjøretøy automatgir, sier direktør i ATL Torgeir Abusdal.

Ifølge BVF og MOVING står dagens regelverk i veien for opplæring i bruk av flere avanserte førerstøttesystemer fordi disse ofte kun tilbys på biler med automatgir. BVF og MOVING mener også at sikkerheten økes fordi elevene og ferske bilister på denne måten ikke trenger å bekymre seg om girvalg, men heller kan konsentrere seg om trafikken.

– Det er gledelig å se at både MOVING og BVF henter frem de samme argumentene som vi har brukt. Dersom EU-reglene nå endres slik både MOVING og BVF sier at de skal, ser ikke ATL noe hinder for at disse reglene også innføres i Norge, sier Abusdal.

Ifølge presidenten i MOVING, Jörg-Michael Sats, står de tett kontakt med EU-kommisjonen og jobber nå intensivt med en løsning. Både MOVING og BVF regner med at de nye reglene er på plass i 2020.

For ATL er dette kjærkomment. Vi vet at blant annet Frankrike allerede i dag har automat som hovedregel. For bransjen er det likevel viktig at endringene ikke skjer over natten ikke minst fordi skolene trenger tid for å tilpasse bilparken til nye rammebetingelser, sier Abusdal.

Ta kontakt

Adresse

Erling Skakkesgate 3

7013 Trondheim

735 24 662

post@trondheimtrafikkskole.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo