Førerkortet

Veien til førerkortet (kilde: Trygg Trafikk / Statens Vegvesen)

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk og består av 17 timer, som er felles for alle førerkortklasser. Både trafikkskoler og flere offentlige skoler tilbyr kurset. Du må være 15 år for å begynne på Trafikalt grunnkurs. Har du førerkort på moped eller for annet kjøretøy fra før, trenger du ikke gjennomføre kurset.
Er du over 25 år er det kun førstehjelp og mørkekjøring som er obligatorisk. Du er fritatt fra resten av kurset.
Øvelseskjøring
Etter gjennomført Trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre fra du er 16 år. Tar du kurset uten mørkekjøring, er beviset kun gyldig i perioden 1. mars til 31. oktober.
Etter at du har gjennomført mørkekjøringen får du tilsendt et nytt bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre hele året. Husk alltid å ta med dette beviset og godkjent legitimasjon når du øvelseskjører.
Det er lurt å ta kontakt med en trafikkskole for å få råd og veiledning om øvelseskjøring og den videre føreropplæringen. Da er det fint hvis foreldre, eller andre du skal øvelseskjøre med, deltar. Det vil kunne gi dere nyttig tips til hvordan øvelseskjøringen kan gjøres på en god, sikker og lærerik måte.
Det er en klar sammenheng mellom liten erfaring og ulykker i trafikken. Pass derfor på å øvelseskjøre så mye som mulig under føreropplæringen. Trygg Trafikk og Statens vegvesen anbefaler minst 100 timer. Før du går opp til praktisk førerprøve, bør du ha tilbakelagt flere tusen kilometer på veiene.

Øvrige krav for øvelseskjøring:

  • Den som kjører med deg må ha fylt 25 år og ha hatt førerkort sammenhengende i minst 5 år.
  • Personen kan ikke ta betaling for kjøringen, dette stiller langt strengere krav til både kjøretøy og lærer.
  • Bilen må være merket med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn.
  • Bilen må ha ekstra speil for den som er med deg.
  • Bilen må være i klasse B, som har tillatt totalvekt inntil 3500 kilo.
  • Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet.
  • Stedet du øver må være tilpasset dine ferdigheter. Unngå derfor øving i tett trafikk og høy fart, før du kan følge trafikken på en sikker måte.
  • På øvingsbane eller avsperret område er det lov å øvelseskjøre når den som er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.

Trinn 2: Grunnleggende opplæring

Du skal nå lære å beherske bilen kjøreteknisk og få mer kunnskap om bilistens ansvar, miljøvennlig kjøring og kjøretøyet.
Etter øvelseskjøring, kjøretimer på trafikkskolen, eller helst en kombinasjon av disse læringsformene, må du gjennomføre en obligatorisk veiledningstime med kjørelærer.
Her skal du og læreren vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trinn 3: Trafikal del

Du skal nå lære å kjøre i variert trafikk, og bli mer selvstendig. Du lærer om forskjellige trafikantgrupper og hvordan kjøre effektivt, behagelig, miljøvennlig og økonomisk. Du skal kunne redusere risikoen for møteulykker, foreta forbikjøringer og selv bli forbikjørt av andre.
Som i trinn 2 kan denne opplæringen skje med en kjørelærer eller gjennom privat øvelseskjøring. Det beste er å kombinere disse to læringsformene.
Mot slutten av trinnet må du gjennomføre et obligatorisk 4 timers kurs: sikkerhetskurs på bane. Dette skal føre til lavere ulykkesrisiko og lærer deg om hvordan sikre personer og last i bilen.
Deretter skal du ha en veiledningstime med kjørelærer, slik som i trinn 2. Er ferdighetene og kunnskapene dine gode nok, bærer det videre på veien til førerkort.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Nå skal du bli dyktig nok til å kunne kjøre på en ansvarlig måte, forstå og ta hensyn til andre trafikanter og velge en kjørestil med lav risiko. Du skal også være bevisst på hvordan du  kan forbedre dine ferdigheter etter at du har fått førerkort.

På dette trinnet må du gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Dette kurset er på 13 timer og består av fire deler: risiko ved bilkjøring, kjøring på landevei og forbikjøring, kjøring i variert trafikkmiljø, samt refleksjon og oppsummering. Ideelt sett bør du være god nok til å bestå en førerprøve før du tar sikkerhetskurset.
Teoriprøven
Fra du er 17,5 år kan du ta denne prøven, som må gjennomføres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Først må du levere søknad om førerkort. Når du har mottatt en bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøve. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

I sammenheng med prøven blir det også foretatt en synstest. For å bestå teorien, må du svare riktig på 85 prosent av oppgavene. Hvis du ikke klarer det, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.

Oppkjøring

Prøven består av sikkerhetskontroll og rundt en times kjøring i variert trafikk. Under sikkerhetskontrollen kan du få beskjed om å sjekke lys, bremser, varsellamper eller annet. Under kjøring kan du bli bedt om å snu, parkere og rygge. Du får beskjed om hvor du skal kjøre, og ruten er trukket ut av en datamaskin på forhånd.
Det er en sensor fra Statens vegvesen som vurderer om du har bestått eller ikke bestått prøven. Dette får du beskjed om straks oppkjøringen er ferdig.
Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk. Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.