Trafikalt grunnkurs

  • -

Trafikalt grunnkurs

Vårt neste trafikale grunnkurs starter den 16.10.2017 kl 16:30, kurset går over 4 kvelder som er den 16.10, 18.10, 23.10 & 25.10.   Alle dager starter kl 16:30 og siste kveld er førstehjelpskurs.


Følg oss på facebook