Trafikalt grunnkurs

  • -

Trafikalt grunnkurs

Vårt neste trafikale grunnkurs starter den 27.11.2017 kl 16:30, kurset går over 4 kvelder som er den 27.11, 29.11,  04.12. & 06.12.   Alle dager starter kl 16:30 og siste kveld er førstehjelpskurs.


Følg oss på facebook