Trondheimspakken

Trondheimspakken

6 kjøretimer á 45 min
2 trinnvurderingstimer, trinn 2 & 3.
Sikkerhetskurs på bane
Forbikjøringskurs

Trinn 4 som består av 13 timer:
Risiko teori, 2 timer
Landevegskjøring, 5 timer
Planlegging og kjøring i variert miljø, 4 timer
Oppsumeringsteori, 2 timer

Oppvarmingstime
Leie av bil til førerprøve

2 års lisens til undervisningsfilmer på www.teorifilm.no
Alle våre elever får bruke vår simulator uten ekstra kostnad

Ordinær pris på dette er 26045,- ved kjøp av Trondheimspakken blir prisen 21515,-


Forutsetninger:

-Pakken må forhåndsbetales
-Pakken er gyldig i 2 år fra oppstart
-Ved timer ut over pakken, betales ordinær timepris
-Innbetalte rabatterte pakker refunderes ikke 
-Pakken kan ikke overdras til andre

Trafikalt grunnkurs, førstehjelp, mørkedemo, baneleie til NAF øvingsbane og gebyr til staten er ikke inkludert i pakken.

 

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo