Kursoversikt - Trondheim Trafikkskole AS

Kursoversikt

Trondheim Trafikkskole AS

Teorikurs på nett

Klasse B

Våre teorikurs på nett er på 5 kurskvelder hvor hver kveld inneholder 4 undervisningstimer. Kursene er live streamet via Teams i et topp morderne interaktivt klasserom hvor elevene kan stille muntlige spørsmål og chatte med lærer. Elevene får tilgang til egne teorioppgaver de kan velge å jobbe med mellom kurskveldene.
Kurset går ut på at deltagerne skal lære seg å forstå teorioppgaver tilsvarende dem man får på teoriprøven ved Statens vegvesen.
Kursene gjennomføres i samarbeid med LEARN Digital som er en av Norges fremste aktører på slike kurs. Kurset har fornøydgaranti og beståttgaranti. Dvs skulle du mot formodning ikke trives på kurset vil du uten diskusjon få pengene tilbakebetalt. Vi setter som krav at du må ha meldt fra om å ønske å benytte fornøydgarantien innen senest midnatt første kurs dag. Avbestilling må være sendt per post@trondheimtrafikkskole.no for å være gyldig. Skulle du være uheldig å stryke på teoriprøven hos Statens vegvesen etter du har fullført kurset, vil du kunne ta hele eller deler av kurset på nytt uten at dette koster deg noe. Strykprosenten på teoriprøver har på det meste vært hele 60%. De aller fleste som deltar på ett av våre 20 timers nettbaserte teorikurs består teoriprøven på første forsøk.

Ledige plasser: 3+

TEAMS/hjemme

 • Dag 1 - Tir, 30.07.24 16:30 - 19:30
 • Dag 2 - Tor, 01.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 3 - Tir, 06.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 4 - Tor, 08.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 5 - Tir, 13.08.24 16:30 - 19:30

2 490 kr

Påmelding

Theory course online 5 evenings

Klasse B

Our theory courses online category B is on 5 evenings. The courses are live streamed via Teams in a modern interactive classroom where students can ask both verbally questions and via Chat to the teacher. The students get access to their own theory assignments which they can choose to work on between the course evenings.

The participants will learn to understand theory tasks similar to those given in the theory test at the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen).

The courses are conducted in collaboration with LEARN Digital, which is one of Norway's leading companies in such courses.

Ledige plasser: 3+

TEAMS

 • Dag 1 - Man, 05.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 2 - Ons, 07.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 3 - Man, 12.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 4 - Ons, 14.08.24 16:30 - 19:30
 • Dag 5 - Man, 19.08.24 16:30 - 19:30

2 900 kr

Påmelding

First aid course English

Klasse TG

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Tor, 08.08.24 16:30 - 19:45

800 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl førstehjelpskurs

Klasse TG

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Dag 1 - Man, 12.08.24 16:30 - 19:45
 • Dag 2 - Ons, 14.08.24 16:30 - 19:00
 • Dag 3 - Man, 19.08.24 16:30 - 19:00
 • Dag 4 - Ons, 21.08.24 16:30 - 19:45

1 800 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Dag 1 - Man, 09.09.24 16:30 - 19:45
 • Dag 2 - Ons, 11.09.24 16:30 - 19:00
 • Dag 3 - Man, 16.09.24 16:30 - 19:00
 • Dag 4 - Ons, 18.09.24 16:30 - 19:45

1 800 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Dag 1 - Man, 07.10.24 09:30 - 13:15
 • Dag 2 - Tir, 08.10.24 09:30 - 12:30
 • Dag 3 - Ons, 09.10.24 09:45 - 12:45
 • Dag 4 - Tor, 10.10.24 09:30 - 13:15

1 800 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Dag 1 - Man, 07.10.24 13:30 - 17:15
 • Dag 2 - Tir, 08.10.24 12:45 - 15:45
 • Dag 3 - Ons, 09.10.24 12:45 - 15:45
 • Dag 4 - Tor, 10.10.24 13:30 - 17:15

1 800 kr

Påmelding

Førstehjelpskurs

Klasse TG

Ledige plasser: 1

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Ons, 21.08.24 16:30 - 19:45

800 kr

Påmelding

Ledige plasser: 2

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Ons, 18.09.24 16:30 - 19:45

800 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

Klasse B96

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 05.08.24 08:30 - 10:45

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 05.08.24 11:15 - 13:30

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 19.08.24 08:30 - 10:45

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 19.08.24 11:15 - 13:30

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 02.09.24 08:30 - 10:45

1 350 kr

Påmelding

Lastsikringskurs

Klasse BE

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 05.08.24 08:30 - 10:45

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 05.08.24 11:15 - 13:30

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 19.08.24 08:30 - 10:45

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 19.08.24 11:15 - 13:30

1 350 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal

 • Man, 02.09.24 08:30 - 10:45

1 350 kr

Påmelding

Grunnkurs klasse A, A2 & A1

Klasse A

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Man, 05.08.24 16:30 - 19:00

1 300 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Tor, 22.08.24 16:30 - 19:00

1 300 kr

Påmelding

Kurs for utvidelse fra A2 til A

Klasse A

Ledige plasser: 2

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Tor, 08.08.24 08:30 - 13:45

4 500 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Man, 02.09.24 08:30 - 13:45

4 500 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Man, 07.10.24 08:00 - 13:15

4 500 kr

Påmelding

Grunnkurs klasse A, A2 & A1

Klasse A1

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Man, 05.08.24 16:30 - 19:00

1 300 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Tor, 22.08.24 16:30 - 19:00

1 300 kr

Påmelding

Grunnkurs klasse A, A2 & A1

Klasse A2

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Man, 05.08.24 16:30 - 19:00

1 300 kr

Påmelding

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Tor, 22.08.24 16:30 - 19:00

1 300 kr

Påmelding

Ledsagerkurs

Annet

Trondheim Trafikkskole tilbyr et 3 timers ledsagerkurs. Kurset er ment for alle som skal fungere som ledsager ved privat øvelseskjøring på bil.

Gjennom vår lange erfaring som trafikklærere har vi sett et stort behov for økt kunnskap hos ledsagere.

Våre trafikklærere opplever ofte usikkerhet hos foreldre. I andre tilfeller kan velment privat opplæring føre til vranglære og dermed unødig frustrasjon hos elev og lærer. Kurset gir deg de nødvendige verktøy for å utføre en sikker og effektiv opplæring.

                                                                                                            KURSINNHOLD

Hva skal eleven lære?
Hva er ledsagers rolle?
Typiske elev/ledsagerfeil
Hva er et godt øvingsområde?
Hvordan bygge opp en god time?
Hvordan skal god stemning i bilen?

Våre ledsagerkurs bygger videre på informasjonsmøtet som holdes for ledsagere av Statens Vegvesen. Det er likevel ikke nødvendig å ha deltatt på informasjonsmøte hos dem for å få godt utbytte av våre ledsagerkurs.

Kurset er på 3 klokketimer og krever ingen forkunnskaper. Kursmateriell og enkel bevertning er inkludert.

Ledige plasser: 3+

Trondheim Trafikkskole, Erling Skakkes gate 3, 7013 Trondheim

 • Tir, 24.09.24 17:00 - 20:00

0 kr

Påmelding

Kommende kurs

Teorikurs på nett (Personbil)

30. juli / TEAMS/hjemme / 2 490,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (B96))

5. august / Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal / 1 350,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

5. august / Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal / 1 350,00

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (B96))

5. august / Heimdal Trafikkskole, Industriveien 13, 7072 Heimdal / 1 350,00

Ta kontakt

Åpningstider

Mandag 08:30 - 16:00
Tirsdag 08:30 - 16:00
Onsdag 08:30 - 16:00
Torsdag 08:30 - 16:00
Fredag 08:30 - 15:00
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo